Društvo za boj proti raku Velenje
 
  Sreča se skriva v vsakem novem jutru.
  Je v nas samih, samo pustiti ji moramo, da lahko zaživi.
     
 
5. 03. 2018
Program Tedna boja proti raku
 
PROGRAM SLOVENSKEGA TEDNA BOJA PROTI RAKU v času od 5. - 9. marca 2018 z geslom: PRIPOROČILA PROTI RAKU NAJ NE OBVISIJO V ZRAKU

 

PROGRAM  SLOVENSKEGA TEDNA BOJA PROTI RAKU v času od  5. - 9. marca 2018

z geslom: PRIPOROČILA PROTI RAKU NAJ NE OBVISIJO V ZRAKU

 

 

 

Ponedeljek  5/3-2018  ob 11,30 uri   NOVINARSKA KONFERENCA,

                                                          Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, sejna soba, stavba C

 

Dnevni red: 1. Otvoritev tedna boja proti raku s pozdravnim nagovorom

                        predsednice Zveze slovenskih društev za boj proti raku

                        dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.

 

                    2. Pozdravni nagovor generalne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana

                        Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. iur.

 

        3. Evropski kodeks proti raku in projekt »Priporočila proti raku naj ne                       obvisijo v zraku«

                        dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.

 

4. Predstavitev aktivnosti Državnega programa za obvladovanje rak (DPOR)                                                                                                     

                        prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., koordinator DPOR

                        2017– 2021 v letu 2017

 

                    5. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje RS, Mojca Gobec, dr. med.

 

                    6. Najpomembnejše novosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2017

            strokovni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana, doc. dr. Vili Kovač, dr. med.

 

 

 

Torek 6/3-2018 ob 12. uri DAN ODPRTIH VRAT ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA

                                          Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, predavalnica, stavba C

 

Dnevni red: 1. Pozdrav predsednice Zveze dr. Maje Primic Žakelj, dr. med. in

                         strokovnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana,

                         doc. dr. Vilijem Kovač, dr. med.

 

                     2. Predavanje »Več znanja – manj raka« Fani Čeh, učitelj svetnik

 

                     3. Ogled teleradioterapevtskega oddelka inštituta, vodja ogleda,

                         Aleksandra Oklješa Lukič, radiološki inženir

 

Povabili smo dijakinje in dijake Gimnazije Poljane, Strossmayerjeva 1, Ljubljana

 

 

 

 

 

Sreda 7/3-2018 ob 10,30 uri SLAVNOSTNA SEJA ZVEZE IN DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU

                                               Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, Ljubljana, sejna soba

 

 

Dnevni red: 1. Nagovor predsednice Zveze, dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.

                     2. Pozdravni nagovor predstavnika Ministrstva za zdravje RS

                    3. Pozdravne besede gostov

                    4. Podelitev zbranih finančnih sredstev v novoletni akciji Zveze

                    5. Podelitev plaket in priznanj zaslužnim sodelavcem

                    6. Zaključne misli

 

Po končani Slavnostni seji bomo imeli prvi skupni sestanek Zveze in društev za boj proti raku.

 

 

Dnevni red:1. Poročilo predsednice Nadzornega odbora

                        Zvonka Truden

                    2. Potrditev in sprejem zaključnega računa Zveze za leto 2017

                    3. Potrditev in sprejem poročila o delu Zveze v letu 2017

                    4. Potrditev in sprejem programa dela Zveze za leto 2018

                    5. Razno  

 

 

 

 

 

Četrtek 8/3-2018  PREDSTAVITEV DELA DUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU

v okolju, kjer delujejo s poudarkom na Evropskem kodeksu 12 nasvetov proti             raku

 

 

 

Petek 9/3-2018  ŽREBANJE UČENK IN UČENCEV 7. razredov slovenskih osnovnih šol, ki so se udeležili programa podpisovanja Slovesne obljube o nekajenju.

 

Žrebanje bo ob 11,30 uri na Osnovni šoli Koroških jeklarjev na Ravnah na Koroškem.

Nazaj na novice