Društvo za boj proti raku Velenje
 
  Sreča se skriva v vsakem novem jutru.
  Je v nas samih, samo pustiti ji moramo, da lahko zaživi.
     
 
25. 09. 2013
Vabilo na sejo IO društva
 
ki bo 2. 10 2013 ob 1O uri v prostorih društva
VABILO VABIMO VAS NA SEJO IZVRŠILNEGA ODBORA DRUŠTVA, KI BO V PONEDELJEK 2.10. 2013 OB 10. URI V PROSTORIH DRUŠTVA DNEVNI RED: 1. PROGRAM DELA 2. RAZNO VABLJENI VSI ČLANI IO
Nazaj na novice