Društvo za boj proti raku Velenje
 
  Sreča se skriva v vsakem novem jutru.
  Je v nas samih, samo pustiti ji moramo, da lahko zaživi.
     
 
27. 01. 2023
31. JANUAR, DAN BREZ CIGARETE
 
Letos ga obeležujemo z željo, naj dan brez kajenja traja vse življenje.
Zveza slovenskih društev za boj proti raku z 11 regijskimi društvi svoje osnovno poslanstvo gradi na ustvarjanju take družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države.
Zdravstveno vzgojni program Vzgoje za nekajenje se je izkazal za eno od osrednjih in najbolje sprejetih dejavnosti Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki se kontinuirano posodablja in izvaja že tri desetletja ter ga poznajo generacije Slovencev. Temelji na strokovnih vsebinah, sodelovanju ter povezovanju med strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, Zavodom RS za šolstvo, 11 regijskimi društvi za boj proti raku in osnovnimi šolami. Ciljno je usmerjen k mladostnikom, spodbuja jih, da bi se na osnovi trdnih dokazov, da je tobak vodilni dejavnik tveganja za vrsto kroničnih bolezni, vključno z rakom, odločili za nekajenje in svojo odločitev podrli s podpisom slovesne obljube o nekajenju.
Prav v tem mesecu se zakljucuje letošnji program na osnovnih šolah z izvedbo ene šolske ure z izpolnjevanjem vprašalnika, ki je priložen v zgibanki «Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje«. Vprašanja se nanašajo na dejavnike tveganja za raka.
Ob slovenskem tednu boja proti raku, ki bo letos potekal v času od 6. do 12. marca, bomo po regijskem pristopu na eni od slovenskih osnovnih šol ob kulturnem programu izžrebali 90 sedmošolcev, ki so pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja, in jih nagradili.
Zveza slovenskih društev za boj proti raku želi s temi aktivnostmi prispevati k dvigu ravni znanja in večji ozaveščenosti o pomenu nekajenja, ki je vrednota za zdravo in sproščeno mladost in dobra naložba za leta odraslosti.

Nazaj na novice