Društvo za boj proti raku Velenje
 
  Sreča se skriva v vsakem novem jutru.
  Je v nas samih, samo pustiti ji moramo, da lahko zaživi.
     
 
Poročilo o opravljenem delu
 
V letu 2011

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE  2011 

 

Namen društva je razbiti tabuje o raku, spoznati bolezen tako, kot je, potrebno je nazorno in širokemu krogu ljudi razumljivo predstaviti razširjenost bolezni v današnjem času, pomembnost preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka, zdravljenja, rehabilitacije in preprečevanja njenih posledic. Želimo, da se vsak posameznik zaveda, da je bolezen potrebno preprečevati, zgodaj odkriti, ker rak danes ne samo da znamo, ampak tudi moramo zdraviti.

Poudarek našega programa je poudariti pomembnost zdravega načina življenja ob današnjem hitrem tempu življenja in stresnih situacijah vsakdanjika. V program vključujemo predstavitev novosti na področju medicine (preprečevanje,zgodnje odkrivanje, zdravljenja, rehabilitacije) za člane, vse prebivalce lokalnega okolja, širšo javnost.

Za izboljšanje zdravja si prizadevamo na področju celotne Mestne občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, ter širše – ne le v samem mestu, pač pa enakovredno v vseh predelih mestnih občin.

 

PROJEKT : EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU NA ŠALEŠKIH TLEH – MLADI ZA MLADE

 

 

Aktivisti v lokalnih okoljih se zadevamo pereče problematike mladih, ki izhaja predvsem iz slabe informiranosti oz. težjega dostopanja do informacij. Še posebej pa je v naši regiji izredno pereča problematika mladih nezaposlenih in zato obstaja potreba po organiziranju vsebin, zaradi specifičnega življenjskega sloga še posebej na področju zdravja. Prepričani smo, da s pravilnim pristopom lahko aktiviramo mlade nezaposlene v skupni skrbi za zdravo in aktivno življenje, saj motivacijo za izvedbo te pobude izhaja predvsem iz trenda škodljivega življenjskega sloga mladostnikov v Šaleški dolini.

 

Projekt predvsem pomaga premagovati predsodke v našem regionalnem okolju, saj je Velenje izredno multikulturno območje. V našo mladinsko pobudo so že med organizacijske strukture vključeni predstavniki manjšin, ki bodo z aktivnim sodelovanjem razbijali tabuje v našem mestu in okolici. Še posebej smo ponosni na to, da so se aktivirali mladi nezaposleni, ki bodo s prostovoljnim delom soustvarjali vsebine, ki bodo vzpodbujale zdrav življenjski slog mladostnikov.

 

Prav tako pa zdrav življenjski slog v veliki meri razvija tudi občutek za strpnost, čeprav to morda ni vidno na prvi pogled. Posameznik, ki skrbi za zdravje drugih, na tak način razvija tudi občutek za sočloveka in strpno družbo nasploh.

 

Zato smo od meseca maja  tedensko sodelovali in bili aktivni na Zavodu za zaposlovanje, kjer smo bili del Informativno motivacijskega tečaja in v Mladinskih centrih Velenje in Šmartno ob Paki in izvajali osveščenost mladega prebivalstva Šaleške doline o priporočilih Evropskega kodeksa proti raku v okviru projekta MLADI ZA MLADE – MOVIT. Izdali smo koledarčke za samopregledovanje dojk, samopregledovanja mod ter zloženko 11. priporočil proti raku, ki so jih izdelali mladi tega projekta.

 

Tabela  izvedenih aktivnosti:

 

 

Naslov priporočila/aktivnosti

Metoda

Povečajte telesno dejavnost

Vzdržujte primerno telesno težo!

 • rekreativne vsebine (telovadba 2x tedensko, telovadba v vodi 1xmesečno, pohodi 2x mesečno, sprehodi 1xmesečno)

Ne kadite

 • kampanja osveščanja
 • osebni pristop (svetovanje)

Redni obiski pri ginekologu za mladostnice

 • kampanja v regionalnih medijih
 • info material (kartice)

Izogibajte se čezmernemu sončenju

 • predavanja peer-to-peer (diplomant visoke zdravstvene šole)

Povečajte dnevno porabo vseh vrst zelenjave in sadja!

Vzdržujte primerno telesno težo!

 • kuharske delavnice peer-to-peer (mladi strokovnjaki s področja dietetike)

Cepite se proti hepatitisu B

 • medijska kampanja

Rak pri moških

 • praktične delavnice samopregledovanja mod (fant-fantom)

Rak na dojkah

 • praktične delavnice samopregledovanja dojk – (dekle-dekletom)

Omejite pitje alkoholnih pijač – vina, piva in žganih pijač

 • kampanja in peer-to-peer predavanja

 

PROJEKT: PRISLUHNIMO SVOJEMU TELESU

 

 

Predavanja strokovnjakov

 

Predavanja strokovnjakov so bila pripravljena na temo preventive, zgodnjega odkrivanja raka, zdravljenja, rehabilitacije, preprečevanja posledic bolezni ter zdravega načina življenja. Predavanja smo organizirali v Velenju, v Šoštanju, v Šmartnem ob Paki ter drugih krajih Zgornje Savinjske doline.

januar

Prisluhnimo svojemu telesu

 

 Bolezni srca in ožilja

februar

 

Gripa in prehladna obolenja

Inkontinenca

 

MRSA

marec

Učna delavnica samopregledovanja dojk

 

  Rak prebavil

 

april

Preprečevanje raka na materničnem vratu

Prehrana onkološkega bolnika       

maj

Varno s soncem

 

  Poseben dogodek

 

oktober

Kako se uspešno boriti proti raku

november

11. Priporočil proti raku

 

 Kako zmanjšati bolečine v križu

 

 

Rekreativne vsebine

 

Za članice in člane tekom celega leta dvakrat tedensko organiziramo pod vodstvom fizioterapevtke  telovadbo, ki poteka na OŠ Šalek in OŠ Gorica v Velenju. V Termah Topolšica imamo vsak ponedeljek triurno kopanje in pol ure vodene telovadbe v vodi pod vodstvom fizioterapevtk, za vse ljubitelje narave pa organiziramo pohode dvakrat mesečno. Enkrat  mesečno  imamo rekreativni pohod okoli jezera, združen z zdravstveno-vzgojnim predavanjem za preprečevanje socialne izključenosti.

Izvedli smo dve 7 dnevni  Šoli zdravja, januarja v Dolenjskih toplicah, v septembru pa v Strunjanu.

 

 

Komunikacija na spletu in z mediji

 

Spletna stran Strokovnjak odgovarja na www.velenje.com  je ima  svoje mesto na internetu ne le pri prebivalcih Šaleške in Zgornje Savinjske doline, ampak tudi širše. Dostopna je 24 ur na dan za vse obiskovalce spleta. Za kakršna koli vprašanja je društvo dosegljivo tudi na dežurni številki oziroma telefonu društva, odgovarja in svetuje predsednica Branka Drk v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij. Številka telefona društva in vse aktivnosti društva s mesečno  objavlja v programu prireditev Turističnega informacijskega centra Mestne občine Velenje.

Spletno stran društva najdete na naslovu  www.bojprotiraku.si.

 

Predstavitev društva na stojnicah

 

Marec

 Teden boja proti raku

April

Festival prostovoljstva

Maj

Dan mladosti, stojnica za mlade,

September

predstavitev društva na projektu »Kk?Tk!«

 

Mediji

 

 

Preko medijev obveščamo in osveščamo  ljudi o pomembnosti pravočasnega, zgodnjega odkrivanja raka, preventivi, zdravem načinu življenja in gibanju ter načinih in uspehih zdravljenja in rehabilitacije. Izpostavili smo pomembnost samopregledovanja ter želeli dvigniti nivo osveščenosti na tem področju.

Prav tako smo v medijih objavljali vabila na predavanja in druge naše aktivnosti, članke, zdravstveno vzgojne prispevke, intervjuje ter gostovali v radijskih oddajah in na televiziji. Pojavljali smo se v medijih znotraj celotne Šaleške in Zgornje Savinjske doline ter tudi širše.

 

Mediji so obveščeni pred vsakim predavanjem in dogodkom, po dogodku prejmejo SZJ s fotografijo. Mediji,s katerimi sodelujemo, so navedeni v nadaljevanju.

Tiskani mediji: STA, Naš čas, Dobro jutro, Žurnal 24, Celjan, Novi tednik, Savinjske novice, List, Moje zdravje, Delo, Večer,

Radio: Radio Velenje, Radio Baklja, Radio Fantasy, Radio Goldi, Koroški radio, Radio Rogla, Celjski val

Televizija: VTV – Vaša televizija

Spletni mediji: www.velenje.com, www.velenje.si, www kunigunda.org, www.bojprotiraku.si

 

 

 

Zaključek

 

Leto 2011 zaključujemo še posebej ponosno, saj smo ob številnih rednih aktivnostih za naše redne in nove člane posebno pozornost namenili tudi mladim. Projekt Evropski kodeks na regionalnih tleh je ob uspehih v regiji pridobil tudi nacionalno veljavo, saj je priznan kot eden boljših in vzorčnih projektov, namenjenih mladim in zdravju.  Besede, kako pomembno je naučiti mlade, da že v zgodnji mladosti pričnejo skrbeti za svoje zdravje, so odveč.  Mladi prebivalci Šaleške doline so aktivno pristopili k projektu ter tako pomembno prispevali k grajenju najpomembnejše mreže – skupna skrb za zdravje.

 

Branka Drk, predsednica

Nazaj na seznam projektov